Tụ hóa 10uF/50V 5x7mm

Giá: 37,500 VNĐ

Tên: Tụ hóa 10uF/50V 5x7mm;

Kiểu chân: cắm;

Tag: tụ hóa 10uF/50V, tụ 10uF/50V, tụ phân cực 10uF/50V, 50V10UF, 10UF50V

Mã: 10uF/50V

10uF 50V