Tụ hóa 22uF 25V 22uF 4x7mm

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 22uF 25V 22uF 4x7mm;

Kiểu chân: cắm

Tên hàng: Tụ hóa 22uF 25V 22uF 4x7mm; Kiểu chân: cắm

Tên hàng: Tụ hóa 22uF 25V 22uF 4x7mm;
Kiểu chân: cắm

Tags: