Tụ hóa 390uF/400V 35x35mm

Giá: 23,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 390uF/400V 35x35mm;

Kiểu chân: cắm;

Tag: 400V390UF 330UF 400V

Mã: 390uF/400V

390uF 400V