Tụ MKP-X2 10uF 275VAC

Giá: 17.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ MKP-X2 10uF 275VAC

Mã hàng: MKP-X2_10uF275VAC

Tên hàng: Tụ MKP-X2 10uF 275VAC  Mã hàng: MKP-X2_10uF275VAC

Tên hàng: Tụ MKP-X2 10uF 275VAC
Mã hàng: MKP-X2_10uF275VAC

Tags: , ,