Tụ nhôm 470uF/25V 10x10mm

Giá: 2,500 VNĐ

Tên: Tụ nhôm 470uF/25V 10x10mm; Kiểu chân: dán; Tag: tụ hóa nhôm 470uF/25V, tụ 470uF/25V, tụ phân cực 470uF/25V, 25V470UF, 470UF25V

Mã: 470uF/25V

25V 470UF