TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: TYN1225

Tên hàng: TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ST;  Mã: TYN1225

Tên hàng: TYN1225 THYRISTOR 25A 1200V;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ST;
Mã: TYN1225

Tags: , , ,