UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM;

Mã: UC2843AD;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ON;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm; IC nguồn

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM;  Mã: UC2843AD;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: ON;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Phân nhóm; IC nguồn

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM;
Mã: UC2843AD;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: ON;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Phân nhóm; IC nguồn

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG