UC2844 UC2844B IC nguồn Switching

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: UC2844 UC2844B IC nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: UC2844B

Tên hàng: UC2844 UC2844B IC nguồn Switching;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: UC2844B

Tên hàng: UC2844 UC2844B IC nguồn Switching;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: UC2844B

Tags: , ,