UC2844N UC2844AN UC2844BN IC Nguồn Switching

Giá: 7,500 VNĐ

Tên: UC2844N UC2844AN UC2844BN IC Nguồn Switching;

Mã: UC2844N

Kiểu chân: cắm DIP-8

UC2844N

 

 

Tags: