UC2845AD UC2845BD UC2845 SOP14 IC nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: UC2845AD UC2845BD UC2845 SOP14 IC nguồn;

Mã: UC2845BD;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: Motorola;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn;

Mã kho: UC2845BD_807

Tên hàng: UC2845AD UC2845BD UC2845 SOP14 IC nguồn;  Mã: UC2845BD;  Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;  Thương hiệu: Motorola;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn;  Mã kho: UC2845BD_807

Tên hàng: UC2845AD UC2845BD UC2845 SOP14 IC nguồn;
Mã: UC2845BD;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;
Thương hiệu: Motorola;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn;
Mã kho: UC2845BD_807

Tags: , , ,