UC3844AD UC3844BD IC Nguồn Switching

Giá: 8,000 VNĐ

Tên: UC3844AD UC3844BD IC Nguồn Switching;

Mã:  UC3844AD

Kiểu chân: dán SOP-14

UC3844D

Tags: