ULN2003AN ULN2003APG IC driver

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: ULN2003AN ULN2003APG IC driver;

Mã: ULN2003AN

Kiểu chân: cắm DIP=16

ULN2003AN

Tags: