ULN2803A ULN2803AG ULN2803AFWG ULN2803 SOP18 7.2mm IC Driver 8 Tran darlington arrays

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: ULN2803A ULN2803AG ULN2803AFWG ULN2803 SOP18 7.2mm IC Driver 8 Tran darlington arrays;

Mã: ULN2803AG;

Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TD62083A;

Tên hàng: ULN2803A ULN2803AG ULN2803AFWG ULN2803 SOP18 7.2mm IC Driver 8 Tran darlington arrays;  Mã: ULN2803AG;  Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: TD62083A;

Tên hàng: ULN2803A ULN2803AG ULN2803AFWG ULN2803 SOP18 7.2mm IC Driver 8 Tran darlington arrays;
Mã: ULN2803AG;
Kiểu chân: dán SOP-16 7.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: TD62083A;

Tags: , ,