uPC277, TLC272, TLC272A, TLC272B, TLC272Y, TLC277, 277 IC Thuật toán

GIá: 9,000 VNĐ

Tên: uPC277, TLC272, TLC272A, TLC272B, TLC272Y, TLC277, 277 IC Thuật toán;

Mã: uPC277

Kiểu chân: SOP-8;

Hãng SX: TI;

uPC277

Tags: