IC IC Chức Năng

uPC277, TLC272, TLC272A, TLC272B, TLC272Y, TLC277, 277 IC Thuật toán

GIá: 9,000 VNĐ

Tên: uPC277, TLC272, TLC272A, TLC272B, TLC272Y, TLC277, 277 IC Thuật toán; Mã: uPC277 Kiểu chân: SOP-8; Hãng SX: TI;

TL074I IC KĐ Thuật Toán

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: TL074I IC KĐ Thuật Toán; Mã: TL074I Kiểu chân: dán SOP-14  

LÊN ĐẦU TRANG