UT204A AMPE Kìm UNI-T (Có thêm đo tụ, tần số, nhiệt độ)

Giá: 750.000VND

Tên hàng: UT204A AMPE Kìm UNI-T (Có thêm đo tụ, tần số, nhiệt độ)

Hãng sx: UNI-T (Uni-Trend)

Mã hàng: UT204A;

Dùng cho: Vật tư điều hòa, vật tư tủ lạnh, vật tư bếp tử, vật tư lò vi sóng, vật tư công cụ-Tools

Keywords: Ampe kìm UT204A, đồng hồ vạn năng UT204A, đồng hồ đo đa năng UT204A, đồng hồ đo dòng UT204A, đồng hồ kẹp dòng UT204A

Tên hàng: AMPE Kìm UNI-T UT204A (Có thêm đo tụ, tần số, nhiệt độ); Hãng sx: UNI-T; Mã hàng: UT204A; Dùng cho: Vật tư điều hòa, vật tư tủ lạnh, vật tư bếp tử, vật tư lò vi sóng, vật tư công cụ-Tools

Tên hàng: AMPE Kìm UNI-T UT204A (Có thêm đo tụ, tần số, nhiệt độ);
Hãng sx: UNI-T;
Mã hàng: UT204A;
Dùng cho: Vật tư điều hòa, vật tư tủ lạnh, vật tư bếp tử, vật tư lò vi sóng, vật tư công cụ-Tools

Tags: , , ,