VH-9A VH3.96-9P Đầu cắm header 9×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: VH-9A VH3.96-9P Đầu cắm header 9×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-9A_VH3.96-9P

Tên hàng: VH-9A VH3.96-9P Đầu cắm header 9x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-9A_VH3.96-9P

Tên hàng: VH-9A VH3.96-9P Đầu cắm header 9×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-9A_VH3.96-9PTên hàng: VH-9A VH3.96-9P Đầu cắm header 9×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-9A_VH3.96-9P

Tags: ,