VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V

Giá: 27,000 VNĐ

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V;

Mã: VO4258H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: AVAGO;

Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V; Mã: VO4258H; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: AVAGO; Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V;
Mã: VO4258H;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: AVAGO;
Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

Tags: , , , ,