WX110 (010) 10K Chiết áp 10K

Giá: 24.500 VND

Tên: WX110 (010) 10K Chiết áp 10K
Model: WX110 (010) 10K
Hàng tham khảo: WX110(010)10K Biến trở 10K TOCOS RV24YN20SB103 RV24YN20S10K
Vít lỗ: 9.8mm
Đường kính trục: 5.95mm
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: “Bán WX110 (010) 10K, Mua WX110 (010) 10K, Giá WX110 (010) 10K, Bán IC WX110 (010) 10K
WX110 (010) 10K Chiết áp 10K, Biến trở 10K”

WX110 (010) 10K Chiết áp 10K

WX110 (010) 10K Chiết áp 10K

WX110 (010) 10K Chiết áp 10K

WX110 (010) 10K Chiết áp 10K