XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V;

Mã: XL1509-5.0;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC Nguồn;

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V;  Mã: XL1509-5.0;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Phân nhóm: IC Nguồn;

Tên hàng: XL1509-5.0 SOP8 IC nguồn DC-DC 2A 5V;
Mã: XL1509-5.0;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Phân nhóm: IC Nguồn;

Tags: , ,