GT15J331 GT15J331-15 15J331 TO263 IGBT 15A 600V 0.1us 1.75V

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: GT15J331 GT15J331-15 15J331 TO263 IGBT 15A 600V 0.1us 1.75V;

Mã: 15J331;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: TOSHIBA;

Phân Nhóm: IGBT;

Hàng tương đương: G4BC20KD-S GT15J331-15 GT15J311 GT15J321

Tên hàng: GT15J331 GT15J331-15 15J331 TO263 IGBT 15A 600V 0.1us 1.75V;  Mã: 15J331;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hãng sx: TOSHIBA;  Phân Nhóm: IGBT;  Hàng tương đương: G4BC20KD-S GT15J331-15 GT15J311 GT15J321

Tên hàng: GT15J331 GT15J331-15 15J331 TO263 IGBT 15A 600V 0.1us 1.75V;
Mã: 15J331;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hãng sx: TOSHIBA;
Phân Nhóm: IGBT;
Hàng tương đương: G4BC20KD-S GT15J331-15 GT15J311 GT15J321

Tags: , , ,