2MBI150U4A-120 IGBT 150A 1200V (TM)

Giá: Liên hệ

Tên hàng: 2MBI150U4A-120 IGBT 150A 1200V (TM);

Mã: 2MBI150U4A-120_OLD;

Thương hiệu: FUJI;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: 2MBI150U4A-120 IGBT 150A 1200V (TM);  Mã: 2MBI150U4A-120_OLD;  Thương hiệu: FUJI;  Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: 2MBI150U4A-120 IGBT 150A 1200V (TM);
Mã: 2MBI150U4A-120_OLD;
Thương hiệu: FUJI;
Dùng cho: vật tư biến tần;

Tags: , ,