2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Giá: 18.000 VNĐ

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Mã: 2N6027

Kiểu chân: TO-92

Hàng tương đương: 2N6028

Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW Mã: 2N6027 Kiểu chân: TO-92 Hàng tương đương: 2N6028 Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW Mã: 2N6027 Kiểu chân: TO-92 Hàng tương đương: 2N6028 Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

 

Tags: ,