2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SC1815;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;  Mã: 2SC1815;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;
Mã: 2SC1815;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Phân nhóm: NPN Transistor

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG