2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM);

Mã: 2SC3320;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: NPN Transistor;

Mã Kho: 2SC3320_088

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM);  Mã: 2SC3320;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: Fuji;  Xuất xứ: tháo máy;  Phân nhóm: NPN Transistor;  Mã Kho: 2SC3320_088

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM);
Mã: 2SC3320;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: Fuji;
Xuất xứ: tháo máy;
Phân nhóm: NPN Transistor;
Mã Kho: 2SC3320_088

Tags: , , ,