2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Dùng cho: vậy tư màn hình

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V;  Mã: 2SC3998;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Dùng cho: vậy tư màn hình

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V;
Mã: 2SC3998;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Dùng cho: vậy tư màn hình

Tags: , ,