K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS;

Mã: 2SK2225;

Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS;  Mã: 2SK2225;  Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS;
Mã: 2SK2225;
Kiểu chân: cắm TO-3P

Tags: , ,