2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM)

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: 2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM);

Mã: 2SK2837_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Mã kho: 2SK2837_OLD_100

Tên hàng: 2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM);  Mã: 2SK2837_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: Toshiba;  Mã kho: 2SK2837_OLD_100

Tên hàng: 2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM);
Mã: 2SK2837_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: Toshiba;
Mã kho: 2SK2837_OLD_100

Tags: , , ,