HCNW4506, HCPL-4506 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 18,500 VNĐ

Tên: HCNW4506, HCPL-4506 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: HCNW4506

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: HCNW4506, HCPL-4506, J456, 0466 Intelligent Power Module and Gate Drive Interface Optocouplers, Photocoupler opto cách ly quang

HCNW4506

 

 

Tags: