P180 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 6,000 VNĐ

Tên: P180 Photocouplers opto cách ly quang;

Mã: P180

Kiểu chân: Dán SOP-4;

Dùng cho: Biến tần, Servo driver, Step Driver, PLC, LOGO;

Tag: P180, TLP180GB, TLP180GR

P180

Tags: