A3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 10,500 VNĐ

Tên: A3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A3150V

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: A3150, HCPL-3150, A3150V, HCPL-3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử, vật tư linh kiện điện tử, mua bán linh kiện

A3150V

 

Tags: