PS9714, NEC9714, 9714 Photocoupler opto cach ly quang 10Mbps

Giá: 15,000 VNĐ

Tên: PS9714, NEC9714, 9714 Photocoupler opto cach ly quang 10Mbps;

Mã: PS9714

Kiểu chân: dán SOP-5

ps9714

 

Tags: