TLP590, TLP590B Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 32,000 VNĐ

Tên: TLP590, TLP590B Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: TLP590, TLP590B

Kiều chân: DIP-5;

TLP590, TLP590B

 

Tags: