74HC573A TC74HC573AF SN74HC573NSR IC LOGIC SÔ, OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS

Giá: 7,500 VNĐ

Tên: 74HC573A TC74HC573AF SN74HC573NSR IC LOGIC SÔ, OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS;

Mã:  74HC573A

Hãng SX: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-20

74hc573a

 

Tags: