74HC07D SN74HC07DR IC Logic số

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: 74HC07D SN74HC07DR IC Logic số;

Mã: 74HC07D

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: NXP

74hc07d

Tags: