LM358 LM358DR LM358M IC Thuật toán

Giá: 500 VNĐ

Tên: LM358 LM358DR LM358M IC Thuật toán;

Mã: LM358

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TI

LM358

Tags: