TDA2030 TDA2030A IC KĐ thuật toán

Giá: 3500 VNĐ

Tên: TDA2030 TDA2030A IC KĐ thuật toán;

Mã:  TDA2030

kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: Vật tư Ampli;

Hãng sx: ST

TDA2030

Tags: