6DI15S-050D IGBT 15A 500V

Giá: 117.500 VNĐ

Tên hàng:6DI15S-050D IGBT 15A 500V;

Hãng sx: FUJI;

Mã hàng: 6DI15S-050D;

Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;

TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

Tên hàng:6DI15S-050D IGBT 15A 500V;  Hãng sx: FUJI;  Mã hàng: 6DI15S-050D;  Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;  TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

Tên hàng:6DI15S-050D IGBT 15A 500V;
Hãng sx: FUJI;
Mã hàng: 6DI15S-050D;
Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;
TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

 

Tags: , ,