dán SOP-14 5.2mm;

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số; Mã: 74HC08A; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mmTên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số; Mã: 74HC08A; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HC08A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm; Mã hàng: TL084CNSR; Hãng sx: TI

TL084A TL084CNSR IC Thuật toán

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: TL084A TL084CNSR IC Thuật toán;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Mã hàng: TL084CNSR;

Hãng sx: TI

Tên hàng: VHC74 TC74VHC74F IC Logic; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm; Mã hàng : TC74VHC74F

VHC74 TC74VHC74F IC Logic

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: VHC74 TC74VHC74F IC Logic;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Mã hàng : TC74VHC74F

LÊN ĐẦU TRANG