TC74HC123AF 74HC123A SOP16 5.2mm IC số

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HC123AF 74HC123A SOP16 5.2mm IC số;

Mã: 74HC123A;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Tên hàng: TC74HC123AF 74HC123A SOP16 5.2mm IC số;  Mã: 74HC123A;  Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;

Tên hàng: TC74HC123AF 74HC123A SOP16 5.2mm IC số;
Mã: 74HC123A;
Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;

Tags: , ,