74HC164D IC số

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: 74HC164D IC số;

Mã: 74HC164D

Kiểu chân: SOP-14

74HC164D

Tags: