74HC4051D 74HCT4051D IC số

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hãng sx: PHILIP;

Mã: 74HC4051D

 Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Hãng sx: PHILIP;  Mã: 74HC4051D

Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Hãng sx: PHILIP;
Mã: 74HC4051D

Tags: , , , ,