74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số;

Mã: 74HC4051D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: NXP;

Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051;

Phân nhóm: IC số

 

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số;  Mã: 74HC4051D;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: NXP;  Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051;  Phân nhóm: IC số

Tên hàng: 74HC4051D 74HC4051 SOP16 IC số;
Mã: 74HC4051D;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: NXP;
Hàng tương đương: HEF4051BT HEF4051 CD4051BM CD4051;
Phân nhóm: IC số

Tags: ,