74HC595D 74595 IC Ghi dich, IC chức năng

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: 74HC595D 74595 IC Ghi dich, IC chức năng;

Mã: 74HC595D

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: NXP

74HC595D

 

Tags: ,