74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;

Mã hàng: SN74LVC07ADR;

Kiểu chân: dán SOP14;

Hãng sx: TI

Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;  Mã hàng: SN74LVC07ADR;  Kiểu chân: dán SOP14;  Hãng sx: TI  Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07

Tên hàng: 74LVC07AD LVC07A SN74LVC07ADR IC số;
Mã hàng: SN74LVC07ADR;
Kiểu chân: dán SOP14;
Hãng sx: TI
Tương đương: 74HC07, 74LV07; 74LS07

74lvc07ad-lvc07a-sn74lvc07adr-ic-so

 

 

 

Tags: , ,