A316J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang

15,500 VNĐ

Tên: A316J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A316J

Kiểu chân: SOP16; Hãng SX: Avago Technologies;

TAG: A316J, HCPL-316J, HCPL316J A3120 PC929 PC923, HCPL-316J, HP316J SOP16 Photocoupler opto cách ly quang

A316J

 

Tags: