A7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

GIá: 33,500 VNĐ

Tên: A7800, HCPL-7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã:  A7800

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

A7800

 

 

 

Tags: