A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;  Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;
Kiểu chân: dán SOP-8;

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG