A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 45,000 VNĐ

Tên: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

A7840

 

Tags: