AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;

Mã: AM26LS31C_3.9;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31;

Mã kho: AM26LS31C_088

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;  Mã: AM26LS31C_3.9;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31;  Mã kho: AM26LS31C_088

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;
Mã: AM26LS31C_3.9;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31;
Mã kho: AM26LS31C_088

Tags: , , ,